PARTER

Nr pokoju

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

1

Milena Krawczyk

Referent ds. gospodarki odpadami

062 7393936

Krzysztof Schubert

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

062 7393918

2

Anna Ratajczyk

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

062 7393912

3

Andrzej Pańczyszyn

Inspektor ds. księgowości podatkowej

062 7393919

Agnieszka Mrowińska

Inspektor ds. wymiaru podatku

4

Magdalena Dolata

Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa

062 7393931

Helena Dolata

Asystent

5

Zofia Lorkowska

Kasjer

062 7393921

6

Joanna Banaszak - Graja

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

062 7393932

Inspektor ds. wojskowych

Maria Chmielecka

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

7

Mirosław Ostojak

Przewodniczący Rady Gminy

062 7393927

Marek Czemplik

Adwokat

11

Sławomir Dolata

Informatyk

062 7393911

PIĘTRO

101

Anna Wojciechowska - Girus

Inspektor ds. zamówień publicznych

062 7393926

Martyna Rychlik - Szczawińska

Samodzielny referent ds. obsługi rady

Dariusz Berek

Samodzielny referent ds. promocji

106

Alina Bąk

Zastępca skarbnika

062 7393922

Agata Kolenda

Referent ds. księgowości budżetowej

107

Joanna Chalińska

Skarbnik

062 7393930

108

Aleksandra Schubert

Inspektor ds. kadr

062 7393917

109

Kamila Garbacka

Sekretarka

062 7393910

110

Justyna Maryniak

Sekretarz Gminy

111

Stanisław Budzik

Wójt