Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 3 kwietnia 2017 r. nastąpiła zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach.

Aktualnie GOPS został przeniesiony i mieści się w budynku po byłym przedszkolu.

Dane adresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnaich

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

Nastąpiła również zmiana numeru telefonu.

Aktualny numer to: 62 730 78 08

Kierownik GOPS Irena Słodkeiwicz