Wójt Gminy Sośnie informuje, że od dnia 3.04.2017 r. do 14.05.2017 r. w godz. od 9:00 do 15:00 (w dni robocze) w salce na piętrze Sali Wiejskiej w Sośniach

dla wszystkich rolników z terenu Gminy Sośnie będą przyjmowane wnioski oraz udzielana pomoc przy ich wypełnianiu na dopłaty bezpośrednie dla rolników.