Wójt Gminy Sośnie informuje, że z dniem 1 września 2016 roku zamierza się włączyć Przedszkole Samorządowe w Sośniach z Oddziałem Przedszkolnym do Zespołu Szkół w Sośniach zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

oraz uchwałą nr XXI/109/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 21.12.2015 r. w sprawie zamiaru włączenia Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Przedszkolnym w Sośniach do Zespołu Szkół w Sośniach.