Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka oraz Rada Rodziców w Sośniach serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Sośnie.