Uprzejmie zawiadamiam, że XXI SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 roku o godzinie 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Sośniach.

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do wzięcia udziału.

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie
/-/ Mirosław Ostojak


Porządek obrad