Uprzejmie zawiadamiam, że XX SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 roku o godzinie 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Sośniach.

Głównym tematem obrad będą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2015 - 2018.

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie
/-/ Mirosław Ostojak