Informuje się mieszkańców Gminy, że zużyte baterie pochodzące z gospodarstw domowych można oddawać do specjalnie oznakowanych pojemników na baterie znajdujących się w Urzędzie Gminy Sośnie oraz placówkach oświatowych,w godzinach ich pracy na terenie Gminy Sośnie.

 

Wykaz placówek:

Lp.

Placówka oświatowa

Miejscowość Ilość pojemników
1.

Urząd Gminy Sośnie

 

Sośnie

ul. Wielkopolska 47

1
2. Szkoła Podstawowa w Bogdaju Bogdaj 15

1

3. Zespół Szkół w Cieszynie

Cieszyn,

ul. Kościelna 17

1
4.

Zespół Szkół w Pawłowie

Oddział zamiejscowy w Chojniku

Chojnik 1
5.

Zespół Szkół w Pawłowie

 

Pawłów 3 1
6. Zespół Szkół w Granowcu

Granowiec,

ul. Odolanowska 19

1
7.

Zespół Szkół w Granowcu

(Przedszkole)

Granowiec,

ul. Odolanowska 19

1
8.

Zespół Szkół w Sośniach

(Szkoła Podstawowa)

Sośnie,

ul. Wielkopolska 43

1
9.

Zespół Szkół w Sośniach

(Gimnazjum)

Sośnie,

ul. Wielkopolska 43

1
10.

Przedszkole Samorządowe

w Sośniach

Sośnie,

ul. Wielkopolska 41

1
11.

Przedszkole Samorządowe

w Sośniach

(Oddział przedszkolny – bloki)

Sośnie,

ul. Wielkopolska 12

1

 

Wyrzucanie baterii do pojemnika na śmieci komunalne

jest surowo wzbronione!