Informuje się mieszkańców Gminy, że zużyte baterie pochodzące z gospodarstw domowych można oddawać do specjalnie oznakowanych pojemników na baterie znajdujących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sośnie.

Wykaz placówek oświatowych:

Lp.

Placówka oświatowa

Miejscowość

Ilość pojemników

1.

Szkoła Podstawowa w Bogdaju

Bogdaj 15

1

2.

Zespół Szkół w Cieszynie

Cieszyn,

ul. Kościelna 17

1

3.

Zespół Szkół w Pawłowie

Oddział zamiejscowy w Chojniku

Chojnik

1

4.

Zespół Szkół w Pawłowie

Pawłów 3

1

5.

Zespół Szkół w Granowcu

Granowiec,

ul. Odolanowska 19

1

6.

Zespół Szkół w Granowcu

(Przedszkole)

Granowiec,

ul. Odolanowska 19

1

7.

Zespół Szkół w Sośniach

(Szkoła Podstawowa)

Sośnie,

ul. Wielkopolska 43

1

8.

Zespół Szkół w Sośniach

(Gimnazjum)

Sośnie,

ul. Wielkopolska 43

1

9.

Przedszkole Samorządowe

w Sośniach

Sośnie,

ul. Wielkopolska 41

1

10.

Przedszkole Samorządowe

w Sośniach

(Oddział przedszkolny – bloki)

Sośnie,

ul. Wielkopolska 12

1

Prowadząc selektywną zbiórkę odpadów, szczególnie trzeba zadbać o właściwe postępowanie z tzw. elektrośmieciami, a zwłaszcza z bateriami i akumulatorami. Jest to niezwykle ważne dla ochrony środowiska.

Jedna mała bateria jest w stanie zatruć 1 m3 ziemi i 400 litrów wody, zawiera bowiem metale ciężkie: ołów, kadm, rtęć. W związku z powyższym odpady niebezpieczne – do takich bowiem zaliczamy baterie, nie mogą zalegać na wysypisku śmieci. Korodując, uwalniają wiele niebezpiecznych substancji, zatruwających powietrze, wodę, ziemię i stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Wyrzucanie baterii do pojemnika na śmieci komunalne jest zatem surowo wzbronione!