Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośnie - ul.Kościelna

Kategoria: Rok 2015

Celem przedsięwzięcia była przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie ul. Kościelnej poprzez zmianę nawierzchni jezdni z tłuczeniowej na nawierzchnię asfaltową. Koszt całej inwestycji to 129 976,39 zł.

 

_130822.jpg_130936.jpg_131035.jpg_131102.jpg_131105.jpg_131219.jpg_131301.jpg_131345.jpg_131523.jpg