Budowa drogi powiatowej w miejscowości Bogdaj - pierwszy etap

Kategoria: Rok 2012

To była trudna inwestycja, która wymagała wielu porozumień. Powstała nowa nawierzchnia asfaltowa pierwszego odcinaka drogi powiatowej w miejscowości Bogdaj. Nowo wybudowana droga w miejscowości Bogdaj łączy dwie gminy, dwa powiaty i dwa województwa. Zadanie zrealizowane zostało dzięki współpracy trzech samorządów i zarządów dróg. Ciąg dróg powiatowych 5336P i 1421D jest istotnym szlakiem komunikacyjnym łączącym powiaty ostrowski i milicki oraz Wielkopolskę z Dolnośląskim. W ramach tej inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Na realizację zadania Powiat Ostrowski przeznaczył 100 tys. zł, Powiat Milicki 113 tys. zł a Gmina Sośnie 102 tys. zł.

IMAG1085.jpgIMAG1086.jpg