OGŁOSZENIE

Informuje się mieszkańców Gminy Sośnie, że odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV; AGD, odpadów niebezpiecznych (świetlówek, akumulatorów, opakowań po farbach), opon,  nastąpi dwa razy w ciągu roku 2017 tj.:

- I półrocze w dniach od  24 do29 kwietnia 2017 r. ,

- II półrocze w dniach od 09 do 14 października 2017 r. ,

w poszczególnych miejscowościach zgodnie z poniższym harmonogramem.

Ważne! Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 7.00, w miejscu umożliwiającym bezkolizyjny załadunek.

 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV/AGD w roku 2017

 

 

DATA

I półrocze

DATA

II półrocze

MIEJSCOWOŚĆ
24.04.2017 r. 09.10.2017 r. Granowiec
25.04.2017 r. 10.10.2017 r. Sośnie
26.04.2017 r. 11.10.2017 r.

Bogdaj, Mariak, Młynik,

Szklarka Śląska, Możdżanów

27.04.2017 r. 12.10.2017 r.

Cieszyn, Dobrzec,

Konradów, Janisławice

28.04.2017 r. 13.10.2017 r.

Chojnik, Kałkowskie,

Kuźnica Kącka, Kąty Śląskie

29.04.2017 r. 14.10.2017 r. Pawłów, Kocina