W dniu 21 października 2016r. świętowaliśmy Złote Gody mieszkańców naszej gminy. Pary małżeńskie, które doczekały się tej szczęśliwej chwili, zostały zaproszone wraz ze swoimi rodzinami na uroczystość zorganizowaną przez Urząd Gminy w Sośniach. Obchody tego święta rozpoczęły się w kościele parafialnym w Sośniach mszą świętą odprawioną w intencji Jubilatów i ich rodzin.

Po mszy świętej wszyscy udali się do Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Biały Daniel” w Sośniach. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania Jubilatów przez Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joannę Banaszak-Graja. Następnie Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik pogratulował zgromadzonym parom małżeńskiego stażu, złożył wyrazy uznania i szacunku, bowiem przeżycie razem pół wieku wymaga od małżonków wiele wzajemnego zrozumienia, poszanowania i miłości. Wójt Gminy Sośnie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Dostojni Jubilaci, oprócz medali wręczonych przez Wójta Gminy Sośnie Stanisława Budzika, otrzymali z rąk pań Sekretarz Gminy Justyny Maryniak oraz Skarbnika Joanny Chalińskiej pamiątkowe listy gratulacyjne, upominki oraz kwiaty. Po oficjalnej części zaproszono gości na poczęstunek.

Wszystkim Jubilatom raz jeszcze składamy gratulacje i życzymy pomyślności na kolejne wspólnie spędzone lata.

Jubilaci 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2016 roku:

 1. Irena i Ryszard Binkowie
 2. Janina i Józef Dryka
 3. Krystyna i Czesław Galbierczykowie
 4. Łucja i Kazimierz Gumienni
 5. Maria i Tadeusz Gwiazdowiczowie
 6. Genowefa i Zbigniew Kisińscy
 7. Genowefa i Józef Koch
 8. Maria i Władysław Marzeccy
 9. Stanisława i Stanisław Matylek
 10. Halina i Bogdan Niśkiewiczowie
 11. Danuta i Czesław Skrzypczakowie
 12. Teresa i Antoni Spławscy
 13. Daniela i Stanisław Wietrzykowie
 14. Kazimiera i Stanisław Zamelkowie

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpgphoto9.jpgphoto10.jpgphoto11.jpgphoto12.jpgphoto13.jpgphoto14.jpgphoto15.jpgphoto16.jpgphoto17.jpgphoto18.jpgphoto19.jpgphoto20.jpgphoto21.jpgphoto22.jpgphoto23.jpgphoto24.jpgphoto25.jpgphoto26.jpgphoto27.jpgphoto28.jpgphoto29.jpgphoto30.jpgphoto31.jpgphoto32.jpgphoto33.jpgphoto34.jpgphoto35.jpgphoto36.jpgphoto37.jpgphoto38.jpgphoto39.jpgphoto40.jpgphoto41.jpgphoto42.jpgphoto43.jpgphoto44.jpgphoto45.jpgphoto46.jpgphoto47.jpgphoto48.jpgphoto49.jpgphoto50.jpgphoto51.jpgphoto52.jpgphoto53.jpgphoto54.jpgphoto55.jpgphoto56.jpgphoto57.jpgphoto58.jpgphoto59.jpgphoto60.jpgphoto61.jpgphoto62.jpgphoto63.jpgphoto64.jpgphoto65.jpgphoto66.jpgphoto67.jpgphoto68.jpgphoto69.jpgphoto70.jpgphoto71.jpgphoto72.jpgphoto73.jpgphoto74.jpgphoto75.jpgphoto76.jpgphoto77.jpgphoto78.jpgphoto79.jpgphoto80.jpgphoto81.jpgphoto82.jpgphoto83.jpgphoto84.jpgphoto85.jpgphoto86.jpgphoto87.jpgphoto88.jpgphoto89.jpgphoto90.jpgphoto91.jpgphoto92.jpgphoto93.jpgphoto94.jpgphoto95.jpgphoto96.jpgphoto97.jpgphoto98.jpgphoto99.jpgphoto100.jpgphoto101.jpgphoto102.jpgphoto103.jpgphoto104.jpgphoto105.jpgphoto106.jpgphoto107.jpgphoto108.jpgphoto109.jpgphoto110.jpgphoto111.jpgphoto112.jpgphoto113.jpgphoto114.jpgphoto115.jpgphoto116.jpgphoto117.jpgphoto118.jpgphoto119.jpgphoto120.jpgphoto121.jpgphoto122.jpgphoto123.jpgphoto124.jpgphoto125.jpgphoto126.jpgphoto127.jpgphoto128.jpgphoto129.jpgphoto130.jpgphoto131.jpgphoto132.jpgphoto133.jpgphoto134.jpgphoto135.jpgphoto136.jpgphoto137.jpgphoto138.jpgphoto139.jpgphoto140.jpgphoto141.jpgphoto142.jpgphoto143.jpgphoto144.jpgphoto145.jpgphoto146.jpgphoto147.jpgphoto148.jpgphoto149.jpgphoto150.jpgphoto151.jpgphoto152.jpgphoto153.jpgphoto154.jpgphoto155.jpgphoto156.jpgphoto157.jpgphoto158.jpgphoto159.jpgphoto160.jpgphoto161.jpgphoto162.jpgphoto163.jpgphoto164.jpgphoto165.jpgphoto166.jpgphoto167.jpgphoto168.jpgphoto169.jpgphoto170.jpgphoto171.jpgphoto172.jpgphoto173.jpgphoto174.jpgphoto175.jpgphoto176.jpgphoto177.jpgphoto178.jpgphoto179.jpgphoto180.jpgphoto181.jpgphoto182.jpgphoto183.jpgphoto184.jpgphoto200.jpg