7 kwietnia br. odbyła się XXXIX, wyjazdowa, sesja Rady Gminy Sośnie - w siedzibie Nadleśnictwa Antonin. W sesji wzięli udział: Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, Sekretarz Gminy Justyna Maryniak, Skarbnik Gminy Joanna Chalińska, pracownicy urzędu gminy oraz radni z przewodniczącym Mirosławem Ostojakiem na czele. Ze strony Nadleśnictwa w sesji uczestniczyli: Nadleśniczy Adam Całka i pracownicy Służby Leśnej, zajmujący się w Nadleśnictwie działaniami na terenie gminy Sośnie.

Głównym celem spotkania w tym miejscu były wspólne inwestycje (szczególnie drogowe) i projekty społeczne, jakie wspólnie można realizować. Na początku sesji radni głosowali nad bieżącymi uchwałami. Po głosowaniu nadszedł czas na wolne głosy i wnioski. Tutaj głos zabrał gospodarz obiektu, który przedstawił Wójtowi i radnym w przygotowanej prezentacji działania, jakie były podejmowane na terenie naszej gminy, czy to wspólnie czy przez Nadleśnictwo, a także co można byłoby wspólnie zrobić, aby rozwiązać kilka ważnych dla obu stron kwestii. Przedstawiono również wzajemną koncepcję i wspólne finansowanie budowy drogi w Kałkowskich. Cała prezentacja była na tyle bogata, że wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się nie tylko z inwestycjami, ale poznać cały proces funkcjonowania Nadleśnictwa.

W wolnych głosach radni zadawali również pytania Nadleśniczemu jak i Wójtowi. Pytano głównie o drogi leśne, które przebiegają przez nasze okolice, z których mieszkańcy korzystają, a gmina nie może na nich realizować żadnych inwestycji, bo nie jest ich właścicielem. Radnym chodziło o to, aby poprawić ich stan bądź formalnie przekazać gminie, aby to ona w swoim planie finansowania mogła je budować i tym samym podnosić ich standard, bo wiele dróg na naszym terenie ma status leśny. Poruszono również problemy gruntów, które są w sposób prawny nie do końca uregulowane od wielu lat, a dzisiaj są problemem dla obu stron. Ważne, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie i wiele jeszcze innych spraw tych ważnych i może mniej ważnych, ale istotnych, aby ta współpraca była owocna.

Tutaj stanowisko gminy jak i Nadleśnictwa jest jedno: obie strony są zainteresowane współdziałaniem. Wyrażono zamiar połączenia planowanych wspólnych inwestycji na drogach służących mieszkańcom naszej gminy i w miarę możliwości finansowych, jak i prawnych, je realizować. Dodatkowo jest duża chęć współpracy, jeśli chodzi o wspólne wydarzenia, aby ta współpraca nadal toczyła się tak dobrze, a nawet może była lepsza. Na koniec postanowiono powtórzyć takie spotkanie, ale już na komisjach roboczych, gdzie można będzie szczegółowiej określić poszczególne działania i je zrealizować.

Na tych wspólnych, jakże ważnych, punktach zakończono wyjazdową XXXIX sesję Rady Gminy Sośnie.

dsc_0190.jpgdsc_0191.jpgdsc_0194.jpgdsc_0195.jpgdsc_0196.jpgdsc_0198.jpgdsc_0199.jpgdsc_0207.jpgdsc_0208.jpgdsc_0209.jpgdsc_0211.jpgdsc_0214.jpgdsc_0215.jpgdsc_0217.jpgdsc_0218.jpgdsc_0219.jpgdsc_0221.jpgdsc_0226.jpgdsc_0227.jpgdsc_0229.jpgdsc_0231.jpgdsc_0233.jpgdsc_0234.jpgdsc_0235.jpgdsc_0237.jpgdsc_0239.jpgdsc_0245.jpg